Ultimate Life for Business 

รุ่นที่ 6
The Benevolent+Intuitive Leader
(B & I Leader)
เรียนรู้สภาวะผู้นำองค์กรแบบใหม่ที่แตกต่าง
สร้างกรอบความคิด การสื่อสาร และการแสดงออก
เพื่อชัยชนะทางธุรกิจและความสำเร็จแบบไม่สิ้นสุด
กับนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จจริง
อันดับต้นๆของอุตสาหกรรมอาหารส่งออก
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว
ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
50 HOUR LIVE WORKSHOP
+
50 HOUR VIRTUAL WORKSHOP
+
PRIVATE COACHING CALL
PRICE 45,000 บาท ( รวม vat 7% )

The Benevolent+Intuitive Leader (B&I Leader)

ผู้นำที่ยกระดับสภาวะภายใน บริหารธุรกิจ
โดย ความชาญฉลาด และความเมตตา
สร้างจากพื้นฐานความสงบภายใน
คำถามสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน
“เราต้องใช้อะไรในการเป็นผู้นำ และเติบโต ในโลกยุคใหม่ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (VUCA: Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "

B & I Leader คือคำตอบสำหรับคุณ

ผลลัพธ์ 8 มิติ ที่แตกต่างของการเป็น B & I Leader

 • 1. ความจริงใจในองค์กร สื่อสารด้วยความกล้าหาญ ปราศจากอคติ
 • 2. มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ ใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 3. รับผิดชอบผลลัพธ์ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม ข้ามเส้นชัยไปด้วยกัน
 • 4. พัฒนา ฝึกสอน แนะนำ เสริมพลังซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง
 • 5. ดึงพลังงานของแต่ละคนเพื่อยกระดับทีม
 • 6. ความสัมพันธ์ที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จทั้งองค์กร
 • 7. การเปลี่ยนแปลงแบบทวีคูณที่แตกต่างจากองค์กรอื่น
 • 8. ทีม และโครงสร้างการทำงานรูปแบบใหม่ ขยายและต่อยอดแบบยั่งยืน
 • โปรแกรมนี้เหมาะกับผู้นำที่...
  ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว
  ผู้สร้างโปรแกรม Ultimate Life for Business

 • เป็นเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจและสามารถถ่ายทอดการทักษะการพัฒนาสภาวะภายในของผู้นำได้อย่างรูปธรรมเชื่อมโยงกับการบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบันให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง
 • ด้วยประสบการณ์การเป็นนักธุรกิจที่เริ่มต้นจากศูนย์ประสบความสำเร็จระดับหมื่นล้านในธุรกิจการผลิตและส่งออกสินค้าแปรรูปจากมะพร้าวไปทั่วโลกมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปี
 • แนวทางดำเนินธุรกิจที่แตกต่าง
 • มีวิธีการที่ลึกซึ้งในการสร้างศรัทธาและความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตผู้คนแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก นำองค์กรฝ่าวิกฤติและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งเน้นความสุขพนักงาน ทั้งการใช้ชีวิตและครอบครัว ส่งเสริมให้ทุกคนเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
 • เข้าร่วมโปรแกรม Ultimate Life for Business รุ่นที่ 6
  เพื่อยกระดับสภาวะการเป็นผู้นำสูงสุดในตัวคุณ

  Ultimate Life for Business รุ่นที่ 6

  🔷 เรียนทุกวันเสาร์ 7 ครั้ง
  ครั้งที่ 1 : 8 กุมภาพันธ์ 2568
  ครั้งที่ 2 : 15 กุมภาพันธ์ 2568
  ครั้งที่ 3 : 22 กุมภาพันธ์ 2568
  ครั้งที่ 4 : 1 มีนาคม 2568
  ครั้งที่ 5 : 8 มีนาคม 2568
  ครั้งที่ 6 : 15 มีนาคม 2568
  ครั้งที่ 7 : 22 มีนาคม 2568

  🔷 ติดตามผลเดือนละ 1 ครั้ง (รวม 3 ครั้ง)
  ครั้งที่ 8 : 19 เมษายน 2568
  ครั้งที่ 9 : 17 พฤษภาคม 2568
  ครั้งที่ 10 : 14 มิถุนายน 2568

  ✅ เวลาเรียน Onsite 10 ครั้ง : 10.00 - 16.30 น.
  ✅ Online Q&A (Zoom) ทุกคืนวันพุธ เวลา 19.30 - 21.00 น.

  กิจกรรมพิเศษ : เวลา 16.30 - 18.30 น.
  * พิเศษกิจกรรมช่วงเย็น (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  สถานที่ : บมจ.ไทยโคโคนัท (สำนักงานใหญ่)

  รูปแบบการเรียนของโปรแกรม Ultimate Life for Business
 • ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ทำให้แน่ใจว่าคุณจะได้เปลี่ยนข้อมูลความรู้เป็นประสบการณ์จากประสบการณ์เป็นทักษะที่ถูกต้อง และแม่นยำในการใช้ชีวิต
 • เป็น Live Workshop ทุกวันเสาร์เป็นเวลา 5 สัปดาห์ในห้องเรียนกับ ดร. วรวัฒน์ เพื่อเรียนรู้ทักษะ
 • ระหว่างสัปดาห์คุณจะได้รับแบบฝึกหัดเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงแบ่งปันผลลัพธ์กับกลุ่ม รวมถึงกับผู้ช่วยสอนของคุณ
 • Q&A Call ทุกคืนวันพุธ รับการโค้ชชิ่งจาก ดร.วรวัฒน์ ผ่านโปรแกรม zoom เมื่อนำแบบฝึกหัดไปฝึกในชีวิตจริง หากเผชิญความท้าทายหรือปัญหา
 • หลังจากจบ 5 สัปดาห์คุณจะได้ใช้เวลาวันเสาร์เดือนละครั้งเป็นเวลา 3 เดือนเพื่อกลับมาทบทวนทักษะที่คุณนำไปใช้ ให้คงอยู่แบบยั่งยืน
 • คุณจะได้เรียนรู้อะไร ในโปรแกรมนี้

  Week 1: Self Awareness for Business Development

 • โลกทัศน์ในการทำธุรกิจ เข้าใจมุมมองในการทำธุรกิจที่มา และผลกระทบเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอด
 • วัตถุประสงค์ของชีวิตที่เชื่อมโยงกับการทำธุรกิจทำให้ชีวิตถูกเติมเต็มไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ
 • ลำดับของคุณค่าในการตัดสินใจทางธุรกิจทำให้มั่นใจในการตัดสินใจที่ชัดเจนและถูกต้อง
 • ข้าใจและจัดการความซับซ้อนของความคิดภายในสามารถจัดการความคิดเปลี่ยนเป็นการกระทำอย่างเป็นระบบ
 • จำแนกตัวตน(Ego self)/ตัวตนที่สูงกว่า(Higher Self)ในการทำธุรกิจ
 • Week 2: Universal Awareness for Business

 • รับรู้และขยายมุมมองการติดต่อเชื่อมโยงกันของทุกสิ่งเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ
 • โลกทัศน์ของผู้ร่วมงาน พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ
 • มุมมองด้านเวลาที่มีผลต่อธุรกิจเข้าใจสถานการณ์ในอดีตและอนาคต ที่ส่งผลต่อธุรกิจ
 • ข้อจำกัดการรับรู้ของมนุษย์จากการมีมุมมองที่แคบ อคติ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ
 • รับรู้ความสำคัญของความเชื่อและความศรัทธาที่มีผลต่อธุรกิจค้นหาความเชื่อ และความศรัทธาที่ส่งเสริมการทำธุรกิจ
 • ประสบการณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นช่องทางที่แต่ละคนต่างสนับสนุนกันให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
 • Week 3: The Higher Self Mastery

 • ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวตนที่สูงกว่า (Higher Self) การฝึกปฏิบัติสร้างตัวตนที่สูงกว่าให้เจริญเติบโต
 • การใช้ Higher Self ในฐานะผู้นำธุรกิจวิธีขัดขวางความคิดแบบ Ego Self ให้ Higher Self เป็นผู้รับผิดชอบการคิด พูดทำ
 • การดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของชีวิต และลำดับของคุณค่าดำเนินธุรกิจได้ด้วยความมั่นใจ
 • การรักษาศรัทธาท่ามกลางวิกฤต วางใจและเข้าใจว่าวิกฤตธุรกิจมีจุดมุ่งหมายเข้าใจธรรมชาติธุรกิจและเห็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
 • การใช้คำแนะนำจาก Higher Self ในการทำธุรกิจเข้าถึงปัญญาในส่วนที่ดีที่สุด สัมผัสประสบการณ์ช่วงเวลาแห่งสัญชาตญาณ
 • Week 4: Benevolent+Intuitive Mastery

 • เป็นที่ปรึกษาที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างด้วยคำพูดและการกระทำ มีความสงบ เห็นอกเห็นใจ และ=ชาญฉลาดในภาวะตึงเครียด พาทีมไปสู่สิ่งที่สูงสุดและดีที่สุด
 • กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพเข้าใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แสวงหาทางออกแบบ win-win
 • การตัดสินใจจากปัญญาและเมตตา ก่อให้เกิดความเอื้อเฟื้อโดยที่ภายในมีความสงบ ไม่ขึ้นกับสถานการณ์ใดใด
 • การเป็นที่สงบและเยียวยารักษาใจผู้อื่นในทุกสถานการณ์การให้คำแนะนำ ช่วยให้ผู้คนได้รับการเยียวยา
 • การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยใช้สัญชาตญาณภายใน ในการนำทางรับรู้เวลาที่เหมาะสมเคลื่อนไหวตามกระแสของโลก
 • Week 5: Integration and Implementing

 • ฝึกแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจในชีวิตจริงที่คุณกำลังเผชิญ
 • ออกแบบ Action Plan ในการนำเอาทักษะทั้งหมดไปใช้ร่วมกันในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • แผนที่ฝึกอบรม

  ติดตามเรา

  Copyright © 2022 Mission to Nirvana
  chevron-down